بنشینم، بنشینی، چه کسی برخیزد

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

حقارت آمریکا باز هم 22 بهمن

دوشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۵۵ ق.ظ


نمایش شکستن دشمن در 22 بهمن 94http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/11/22/4132902_229.jpg

http://dl.permag.ir/uploads/2016/02/index2.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/02/11/3/1995181.jpg
http://aftabnews.ir/files/fa/news_albums/348395/1234/resized/resized_58472_367.jpg
رهبرا دشمن شکن آمدیم

دوشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۵۲ ق.ظ


با تجهیزات آمدیم


IMG_1604.JPGIMG_1620.JPG

http://basijpress.ir/images/news/28968/thumbs/thumb2_28968.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/11/22/4132748_902.jpg
22 بهمن
جوانان دیروز و امروزhttp://qods.ghasam.ir/p10010/images/news/106209/thumbs/106209.jpg
http://nedayealborz.ir/wp-content/uploads/2016/02/photo438877303702928578.jpghttp://nedayealborz.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-12.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/cBqdO1X42oyI/1ZqhCUwktkfdkg-zxumiGD10c3tdUaHVBBVCLob2PiaTJG_4jRQUAxOJIjk67bL2aGR_Z40jIzPBASbf8jPr5wdUBJQtKwUvb0lLkwPfDbMTOJ2edxSSIIF6WBFKdJwgw_qnT3vEPOrThR26liWEuQ,,/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-1.jpghttp://217.218.67.233//photo/20160211/86027c0c-7be1-4c5b-b59f-7cd990578439.jpg
در هر شرایطی باز هم آمدیم


http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/11/22/13941122000402_PhotoL.jpg
http://nakhlebidar.ir/files/images/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2022%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2094%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%20(3).JPGhttp://farahankhabar.ir/uploads/posts/2016-02/1455183455_photo_2016-02-11_13-03-09-copy-copy-copy-copy-copy.jpg


کمی مختصر و کوتاه با رهبرم

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ

رهبرا


روزهایی را سپری می کنیم که انگار در جنگ رو در رو با دشمن هستیم، در

فضای خفقانی که چرا «من ها» را خوب نمی بینیم و دستورات را طبق

فرمایشات شما اجرا می کنیم! نه فرمایشات «من ها» باید ریشه مان را بزنند

واگرنه خوب دستشان را رو می کنیم... آنقدر خیال های قدرت نمایی شان

فربه شده است که گلوهایمان را می فشارند و ... رویم نمی شود بیشتر از

این درد و دل آقا جان ...


در گذر این پیچ تاریخی شما را که محکم و ایستاده می بینم دیگر زبانم بند

می آید و می گویم باید ایستاد، تا آخر هم ایستاد حتی، اگر...!